820/92 ม.2 ต.ท่าม่วง ,
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

เขียนโดย Admin
ฮิต: 106

 

คุกกี้ไก่ผสมผักผลไม้ 

Chicken Mix Fruit and Vegetable

 

 

 

 

 

 

 

ไก่สไลด์

Sliced Chicken 

 

 

 

 

 

หมวด: /